[rabbitmq-discuss] Order in Queues (FIFO)

rabbit15 bison_art at o2.pl
Fri Oct 4 12:54:50 BST 2013


Hi, I have question about order of messages in queues of RabbitMQ.

Here are my messages

1 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"published","node":"rabbit at debian","exchange":"FUS","queue":"none","routing_keys":["ctrl"],"properties":{"reply_to":"AVS","correlation_id":"0","content_type":"fuosn"},"payload":"AA=="}
2 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"received","node":"rabbit at debian","exchange":"FUS","queue":"FUSControlQ","routing_keys":["ctrl"],"properties":{"reply_to":"AVS","correlation_id":"0","content_type":"fuosn"},"payload":"AA=="}
3 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"published","node":"rabbit at debian","exchange":"AVS","queue":"none","routing_keys":["fu_data"],"properties":{"content_type":"furi"},"payload":"DwABDAAAAAEIAAEAAAABCwACAAAACHRlbXBsYXRlCwADAAAANGh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODA4MC9qYm9zc3dzL0ZVUy9mdXNQYWNrYWdlLnBhY2thZ2ULAAQAAAA4aHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2pib3Nzd3MvRlVTL2Z1c1NpZ25hdHVyZS5zaWduYXR1cmUIAAYAAABACwAHAAAAQDAwMDEwMjAzMDQwNTA2MDcwODA5MEEwQjBDMEQwRTBGMTAxMTEyMTMxNDE1MTYxNzE4MTkxQTFCMUMxRDFFMUYIABQAAAAAAAA="}
4 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"published","node":"rabbit at debian","exchange":"AVS","queue":"none","routing_keys":["fu_data"],"properties":{"content_type":"furi"},"payload":"DwACDAAAAAEIAAEAAAABCwACAAAACHRlbXBsYXRlCwADAAAANGh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODA4MC9qYm9zc3dzL0ZVUy9mdXNQYWNrYWdlLnBhY2thZ2ULAAQAAAA4aHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2pib3Nzd3MvRlVTL2Z1c1NpZ25hdHVyZS5zaWduYXR1cmUIAAYAAABACwAHAAAAQDAwMDEwMjAzMDQwNTA2MDcwODA5MEEwQjBDMEQwRTBGMTAxMTEyMTMxNDE1MTYxNzE4MTkxQTFCMUMxRDFFMUYIAApSE0xFCAALUhNMRggADAAAAAAIABQAAAAAAAA="}
5 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"published","node":"rabbit at debian","exchange":"AVS","queue":"none","routing_keys":["fu_data"],"properties":{"content_type":"furi"},"payload":"DwADDAAAAAEIAAEAAAABCAACAAAAAQ8AAwoAAAABAADdzLuqAAEIAAcAAAAACgAIAAAAAAAAHLAMAAkIAAEAAAAAAAgAFAAAAAAADwAEDAAAAAEIAGUAAAABCgBmAADdzLuqAAEIAGcAAAABCABoAAAABgwACggAAQAAAAAACAAUAAAAAAAA"}
6 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"received","node":"rabbit at debian","exchange":"AVS","queue":"TAVSDataQ","routing_keys":["fu_data"],"properties":{"content_type":"furi"},"payload":"DwACDAAAAAEIAAEAAAABCwACAAAACHRlbXBsYXRlCwADAAAANGh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODA4MC9qYm9zc3dzL0ZVUy9mdXNQYWNrYWdlLnBhY2thZ2ULAAQAAAA4aHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2pib3Nzd3MvRlVTL2Z1c1NpZ25hdHVyZS5zaWduYXR1cmUIAAYAAABACwAHAAAAQDAwMDEwMjAzMDQwNTA2MDcwODA5MEEwQjBDMEQwRTBGMTAxMTEyMTMxNDE1MTYxNzE4MTkxQTFCMUMxRDFFMUYIAApSE0xFCAALUhNMRggADAAAAAAIABQAAAAAAAA="}
7 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"received","node":"rabbit at debian","exchange":"AVS","queue":"TAVSDataQ","routing_keys":["fu_data"],"properties":{"content_type":"furi"},"payload":"DwADDAAAAAEIAAEAAAABCAACAAAAAQ8AAwoAAAABAADdzLuqAAEIAAcAAAAACgAIAAAAAAAAHLAMAAkIAAEAAAAAAAgAFAAAAAAADwAEDAAAAAEIAGUAAAABCgBmAADdzLuqAAEIAGcAAAABCABoAAAABgwACggAAQAAAAAACAAUAAAAAAAA"}
8 {"timestamp":"2013-08-20
11:00:27","type":"received","node":"rabbit at debian","exchange":"AVS","queue":"TAVSDataQ","routing_keys":["fu_data"],"properties":{"content_type":"furi"},"payload":"DwABDAAAAAEIAAEAAAABCwACAAAACHRlbXBsYXRlCwADAAAANGh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODA4MC9qYm9zc3dzL0ZVUy9mdXNQYWNrYWdlLnBhY2thZ2ULAAQAAAA4aHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2pib3Nzd3MvRlVTL2Z1c1NpZ25hdHVyZS5zaWduYXR1cmUIAAYAAABACwAHAAAAQDAwMDEwMjAzMDQwNTA2MDcwODA5MEEwQjBDMEQwRTBGMTAxMTEyMTMxNDE1MTYxNzE4MTkxQTFCMUMxRDFFMUYIABQAAAAAAAA="}

problem is that messages order is different while publishing and receiving,
not only in rabbit log but as well in applications using it (one connection,
one channel per both application)
eq. payload sent to rabbit in in order - line: 3, 4, 5
but receiving is in order line: 6(same msg as 4), 7(same message as 5), 8
(same message as 3) - which gives payloads order 4,5,3 

Cheers,
Artur
--
View this message in context: http://rabbitmq.1065348.n5.nabble.com/Order-in-Queues-FIFO-tp30183.html
Sent from the RabbitMQ mailing list archive at Nabble.com.


More information about the rabbitmq-discuss mailing list